Përdorimi i telefonit natën shkak për nota të dobëta dhe përgjumje! Adoleshentët para se të flenë shkëmbejnë mesazhe nëpërmjet telefonit me shokët, dhe të nesërmen janë të përgjumur